Erik arbejder som advokat

En af mine gamle gymnasiekammerater, Erik, valgte jura som sit studium. Forbindelsen mellem os gled ud efter gymnasiet, og gennem mere end 10 år har jeg overhovedet ikke set ham. Men for nogen tid siden mødte jeg ham tilfældigt på gaden, og vi havde sjovt nok ingen problemer med at genkende hinanden.

Han fortalte, at han efter sit jurastudium var blevet ansat hos en advokat i Aarhus: http://www.hjulmandkaptain.dk/ , hvor han i et par år var advokatfuldmægtig, før han med rette kunne kalde sig selv for advokat. Han var blevet endnu et års tid i det samme advokatfirma som juniorpartner, men så dukkede chancen for at blive seniorpartner i et andet advokatfirma her i vores by pludselig op, og Erik slog til og har nu boet her i byen et års tid.

Og det er han rigtig godt tilfreds med. Der er masser at lave for ham i det firma, hvor han er partner. Han har valgt at specialisere sig som erstatningsadvokat, for det er ofte temmelig komplicerede sager, som kræver en del tid, før de er klar til en retssag, og Erik kan godt lide at arbejde med den samme sag i længere tid ad gangen, fortalte han.

Vi aftalte at spise frokost sammen en dag, og jeg tror faktisk, at vi begge har lyst til at genoptage vores venskab fra ungdomstiden. Jeg tror, det bliver spændende at høre ham fortælle om sit arbejde. Mit eneste kendskab til juraen stammer fra mine møder med min skilsmisse advokat, da jeg blev skilt for to år siden.

Andet godt: