Der sker ulykker. I trafikken. På arbejdspladsen. Derhjemme. Det er desværre uundgåeligt. Nogle af ulykkerne ender i tragedier. Der kan være tale om, at et kært menneske omkommer i ulykken. Og hvad kan de efterladte gøre? De bliver kastet ud i en fase i deres liv, hvor sorg og savn bliver herskende. Raseri og vrede kan sommetider få de – eller den – efterladte til at stille urimelige krav. I nogle tilfælde kan den efterladte få erstatning. Det kommer dog an på under hvilke forhold ulykken skete – og det kommer an på den eller de efterladtes forbindelse til den, der omkom.

Dødsfald efter arbejdsulykke

Fx så kan en arbejdsulykke, der er endt i et dødsfald ikke altid udløse erstatning til de efterladte. Erstatning som følge af en arbejdsulykke bliver nemlig bestemt af, om den eller de efterladte blev forsørget af den afdøde person. Så hvis der var tale om, at den efterladte ikke blev forsørget af den afdøde, så vil der heller ikke kunne fremsættes krav om erstatning. Nu er det dog sjældent, at arbejdsulykker ender med dødsfald. Men der kan være tale om, at den, der bliver ramt af ulykken, får mén eller nedsat arbejdsevne. I sådan et tilfælde kan den skaderamte person have erstatning som følge af den arbejdsskade, han eller hun er blevet udsat for. Det er dog i mange tilfælde meget kompliceret at rejse kravet om erstatning korrekt. Er der fx tale om nedsat arbejdsevne, som vil være en varig konsekvens af skaden, så skal der sættes et krav om erstatning, der svarer til graden af nedsat arbejdsevne over en bestemt periode.

Eksempel på erstatning ved arbejdsskade

Et eksempel: Tjener du fx 300.000 kroner om året, men må gå på halv tid på grund af arbejdsskaden, så er din arbejdsevne nedsat med 50%. Du vil derfor kun kunne regne med at kunne få en indkomst på 150.000 kr. Dit krav om erstatning for nedsat arbejdsevne skal derfor modsvare de 150.000 kroner, du mister i indkomst. Men du skal ikke kun have erstatning for et enkelt år. Du er ung endnu og har mange års arbejdsliv foran dig endnu. Det kan derfor være, at du skal have fremsat et krav, der siger, at du skal have erstatning for de næste 10 års tab af indkomst. Kravet skal derfor ikke være på 150.000 kroner, men på 1.500.000 kroner.

Krav på erstatning efter arbejdsskade?

Det lyder ikke, som om det er kompliceret. Det er det dog. Der kan nemlig være grænser, for hvor lang tid ud i fremtiden du kan stille krav om. Og der kan være andre krav, som du også skal have dækket, når du stiller krav om at få erstatning efter en arbejdsskade. Det kan fx være et krav om at få erstatning for dyr medicin, du har måttet betale for under behandlingen af skaden. Alle den slags forhold skal tænkes med ind i erstatningssagen, der skal fremstilles til Arbejdsskadestyrelsen, som vil afgøre sagens udfald og erstatningens størrelse. De forskellige elementer, som dit erstatningskrav vil bestå af, skal dog fremstilles samlet – og her er det bedste råd derfor, at du kontakter en erfaren arbejdsskade advokat, der kan bistå dig, så du får den størst mulige erstatning.

Andet godt: