Det er et godt valg, vores datter Lise traf, da hun besluttede sig for at tage på efterskole det sidste skoleår. Lise er elitegymnast og spiller håndbold, disse interesser ville hun naturligvis dyrke, så vi valgte en idrætsefterskole på Fyn, som har de tilbud, Lise søgte efter.

Efterskolen fokuserer på sundhed, krop og styrke, hvilket betyder, at de unge idrætsudøvere indtager en sund og lødig kost under opholdet, og samtidig lærer de en del om kostens betydning for kroppens styrke.

Lise har indtil nu været hjemme på weekend to gange, og hun taler begejstret om opholdet. Hun fortæller, at skolens ansatte gør meget ud af, at der skal være plads til forskelligheder blandt eleverne. Mobning og anden udelukkelse fra fællesskabet accepteres ikke, og hver aften mødes eleverne med deres kontaktlærer og sætter hver især en karakter på dagen. Karakteren bliver skrevet ned og fredag, inden de har fri, tælles de personlige karakterer sammen, og elever som eventuelt har givet dårlige karakterer i løbet af ugen, kan over for lærere og klassekammerater fortælle om årsagen til, at de ikke har været super tilfredse. Disse fortællinger kommenteres ikke, eleverne tager på weekend og opfordres til at gennemtænke deres kammeraters fortællinger.

For min kone og mig er det en ukendt pædagogik, men vi kan godt se meningen med den. Hovedsagen er, at Lise har det godt, at hun lærer at tænke over, at det ikke er nødvendigt at beklage sig over småting, at hun bevarer interessen for gymnastikken og er en god kammerat. Vi vendte historien med vores ”næsten nabo” Markela Dedopoulos, for hun har altid en god vinkel på problemstillinger.

Andet godt: